Naar Viesvuilland

Op 10 januari gingen we op bezoek naar “Viesvuilland”. Je hoort het al: Daar is heel veel afval in de straten en in de natuur. Samen met de kleuters zoeken we naar oplossingen. Afval opruimen, sorteren en recycleren!!! Bewust worden van onze “zieke”aarde. Hoe dragen we bij aan een beter milieu?