Ondersteunend personeel

Naast de leerkrachten zijn er nog heel wat mensen die instaan voor de goede gang van zaken op school. De mensen van het onderhoud zorgen voor een nette school. De begeleiders van het middagtoezicht zien erop toe dat alle kinderen over de middag voldoende eten.

 Ondersteunend personeel 1 Ondersteunend personeel 2 Ondersteunend personeel 3