Documenten

Schoolreglement 2018-2019

Wat valt er precies onder de maximumfactuur van de bijdrageregeling? http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs

Nieuwe schooluren vanaf schooljaar 2019-2020

Vanaf 1 september 2019 starten de lessen elke schooldag om 8.25 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de lessen om 15.30 uur en is er toezicht tot 16 uur. Op woensdag eindigt de schooldag om 12.00 uur.

Meer informatie omtrent de wijziging van de schooluren kan u vinden in deze brief: 20190315 Wijzigen schooluren GVBS Sint-Vincentius

Allerlei