Documenten

Schoolreglement 2018-2019

Wat valt er precies onder de maximumfactuur van de bijdrageregeling? http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs

Nieuwsbrieven schooljaar 2018-2019

Allerlei

 

Bestelbon middagmalen

01  middagmalen september 18

02 middagmalen oktober 2018

03 middagmalen november 2018