Privacybeleid

De nieuwe wetgeving op informatieveiligheid en privacy is sinds kort van kracht. De scholen van de scholengemeenschap Opvoeding en Onderwijs – waaronder ook onze school – verzamelen en verwerken met de grootste zorg heel wat gegevens van uw kind. Deze gegevens zorgen ervoor dat wij uw kind een zo optimaal mogelijke leerbegeleiding tijdens de schoolloopbaan kunnen garanderen.

Via onze aangepaste privacyverklaring willen we u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. Het schoolbestuur vzw Opvoeding en Onderwijs Izegem is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens en organiseert een aanspreekpunt informatieveiligheid. Onze scholen laten zich bijstaan met advies en ondersteuning door de onderwijskoepel die op haar beurt een data protection officer (DPO) aanstelde.

Alle details vindt u terug in onze privacyverklaring op www.opvoedingenonderwijs.be/privacy/